Kraft, Kreativitet, Krop

(Skuespillerens) kropsbevidsthed

Kropsbevidsthed er en bevidsthed, som ikke hænger sammen med sproget (som er ”maskinen” for tankerne) – men med tilstedeværelsen. Man mærker kroppen og man mærker med kroppen. Man er bevidst fx om hvordan man sidder eller står, fornemmelser i kroppen (fx kulde, varme, tyngde, lethed), åndedrættet og sansninger fx via huden og berøring.

prøveKroppen er efter min opfattelse skuespillers primære værktøj. At spille skuespil kræver en åben, sansende krop – fri fra alt for mange begrænsninger og stivheder, fysiske så vel som mentale (hænger de ikke ofte sammen? I hvert fald påvirker fysiske øvelser, som åbner kroppen, åbnende for sindet også).

Man skal træne sin fysiske indfølingsevne, fordi den har direkte at gøre med tilstedeværelsen på scenen – som har at gøre med det, at være vågen, opmærksom og tilstede i nuet; Man er opmærksom på hvad der sker inde i en selv, lige så meget som man ”læser” hvilke vibrationer man modtager fra ens medspillere og publikum.

De fleste af os moderne mennesker er ikke vokset op med fokus på kropsbevidstheden. I skolen fx fokuserer man mest på andre kvaliteter end den ”kropslige intelligens”. Selvom vi alle sammen er født med en sansende krop, lærer vi med årene at ignorere kroppens signaler – og at stole mere på en mental ”fornuft”. Vores krop bliver lidt fremmed for os – en nødvendig onde, som vi glemmer at være glade og taknemmelige for.

Så på en måde skal en (fysisk) skuespiller lære det på ny, som ligger meget naturligt for os: At sanse. Jo mere man arbejder med sin krop (bevidst), desto mere sensitiv bliver kroppen.

Min erfaring er, at hvis jeg ikke træner jævnligt, mister jeg den fine, sansende kontakt til min krop. Når jeg har holdt lange pauser fra teater, yoga eller dansetræning, er jeg blevet mindre kropsbevidst i perioder. Men når jeg så er gået i gang igen, er det hele kommet tilbage til mig – fordi det fantastiske med kroppen er, at den husker! Den husker faktisk alt det, som den har været udsat for – både det positive og det negative. Sagt med andre ord: Det er aldrig spild af tid at træne og være god ved sin krop. Kroppen husker – og er taknemmelig for opmærksomheden.