Kraft, Kreativitet, Krop, Undervisning

Den levende og oplevende krop / Kultursalon i Århus

Tirsdag d. 25.2.2014 holdt jeg sammen med Marie-Louise Maegaard Kultursalon på Godsbanen i Århus. Overskriften var: Den levende og oplevende krop – i skabende processer, på scenen, og ude i verden.

Beskrivelse: I denne kultursalon sætter vi fokus på kroppen. To fysiske scenekunstnere har sat filosof og fysioterapeut Jens Olesen stævne til en snak og undren om oplevelsen og opfattelsen af kroppen – på scenen og i tiden.

For tiden bliver kroppen nemt opfattet som et objekt vi kan forme, skal træne, skal tage os af; men hvor er den levende krop henne: Den sansende, følende, erindrende, fornemmende krop? Og hvordan er kropsoplevelsen i scenekunsten? Hvordan er den for spillerne og for publikum?

Kultursalon

Hvad er krop? Fysik, sanser, følelser, kropsbevidsthed?
Hvad betyder det, hvordan vi opfatter kroppen? Hvad betyder det for mødet mellem scenekunstner
og publikum – og for mødet mellem mennesker generelt ?
Hvordan bliver publikums kroppe påvirkede af kroppene på scenen?

Jens Olesen fortæller bl.a. om kropsfænomenologi og spejlneuroner og de to fysiske skuespillere og kropsbehandlere, Tiia Kotkas og Marie Louise Maegaard, deler deres erfaringer med kroppen i skabende processer og på scenen. Undervejs inviteres publikum til at deltage i debatten og til enkle sanseøvelser.

KulturSalon arrangeres i samarbejde med Aarhus Scenekunstcenter, Teater Katapult, Move’n Act, FO-Aarhus og Godsbanen.