Krop

images-1

For et par år siden hørte jeg om Kropsfænomenologi. En fransk filosof ved navnet Merleau-Ponty var i starten af 1900-tallet så optaget af kroppen, at hans filosofiske retning kaldes for Kropsfænomenologi. Herunder nogle af hans tanker, som jeg synes kaster fint lys over vigtigheden af vores kære kroppe:

– Vi er vores krop. Vores erkendelse er ikke uafhængig af vores krop, vi er vores krop.

– »I kraft af min krop kan jeg«. Det er på grund af kroppen, man har identitet og eksistens.

– Jeg kropper, altså er jeg – der er tale om et personligt perspektiv som opleves og sanses, når man handler og håndterer verden.

– Forholdet mellem sjæl og legeme er afmonteret: Vi er ét med os selv, i kraft af vores kropslighed. Vi er én aktiv, handlende, erfarende og levet krop.

– Kroppen har allerede sanset og skabt mening, før refleksion finder sted. Den kropslige erfaring er derfor mere oprindelig.

– Viden dannes i høj grad gennem vores erfaringer, er praksisnær og knyttet til en person. Det handler om erfaring, og først derefter om refleksion over handlingerne.

Merleau-Ponty giver eksempler på, hvordan det er at opfatte verden korporligt. Tænk på, hvor stor forskel, der er på at kigge på et bykort, der nok kan give det store overblik, men som jo slet ikke giver den samme oplevelse som at gå ned ad en gade. Kun i den virkelige by kan vi blive fortrolige med de sansepåvirkninger, vi har i kraft af vores krop. Dét overblik, som kortet skaber, kan ikke sammenlignes med fodgængerens blik, skridt for skridt gennem gaden.

mppic01

Vi er altid i færd med noget i rummet, vi er »viet til verden«. Kroppen bebor rummet. Vi kender fx. vores hjem som vores egen bukselomme. Vi træder sikkert hen over det lidt for høje dørtrin, for ikke at slå tæerne, og afstanden fra hånden til kaffekoppen har vi på fingrene. Vi bliver nærmest ét med vores omverden i kraft af det mellemværende, som vi med vores krop har med tingene. Rummet og kroppen er så at sige to sider af samme sag.

Hmm… det er tankevækkende. Hvis man på den måde bliver ét med omgivelserne, skal man da vælge sine omgivelser med omhu 🙂